G5R Squad

G5R Squad
164  341 607 851
Kênh VN-vision chính thức của G5R team
►Follow Fanpage để được cập nhật thông tin mới nhất: bit.ly/2lMtouL
FOR ADS & SHOW BOOKING
►Email: quachhuyg5r@gmail.com | Phone: (+84) 0904 384 374 (Huy Quách)
-----------------------------------------------------------------------------------

Video

NHẬN XÉT

    G5R Squad